Банките ще могат да ни гонят из целия ЕС

Търговските банки, регистрирани в страна от ЕС, ще могат да преследват длъжниците си из територията на цялата общност, без значение в коя държава са се регистрирали адресно. Това произтича от тълкувателно решение на Европейския съд в Люксембург.

Съдът е отговорил на преюдициално запитване по казус на чешка банка и германски гражданин, но тълкувателното решение на съда е валидно за всички страни от ЕС, включително и за България.

Германският гражданин е теглил кредит от чешката банка, но впоследстиве е напуснал страната и е спрял да изплаща заема. Банката се е обърнала към съда за тълкувание, най-вероятно защото не е могла да убеди германските власти да й съдействат в издирването на длъжника и прилагането на закона спрямо него. Обикновено банките се обръщат към съдебни изпълнители, които да наложат запор върху имущество или възнаграждения на длъжника.

В България не е известен поне публично случай на кредитополучател, който да се укрива в друга страна от ЕС. Причината за това обаче може да е, че отпускането на заем за български граждани от банка в друга страна от ЕС е изключително сложно. Това не изключва обаче да има и такива случаи, особено сред българите, които са живели продължително в друга страна членка.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram