ДСК-Въпроси и отговори за ипотечните кредити

Кандидатстването и получаването на ипотечен кредит не е никак малка стъпка, но от друга страна понякога се оказва единственото решение, за да получите мечтания дом.

Целият процес и документация по ипотечния кредит не е никак лесна. За да сте напълно подготвени и да можете да намерите най-добрите условия, то е необходимо да познавате добре процеса и терминологията. Ето затова днес ще представим отговори на въпросите, които най-много ви вълнуват.  

Как да кандидатствате за ипотечен кредит?

За да получите ипотечен кредит е необходимо преди това да кандидатствате, като процедурата включва няколко основни стъпки. Преди всичко е важно да направите консултация с кредитен специалист на банката, който да ви разясни условията и стъпките за получаване на ипотечния кредит.

На следващ етап е необходимо да подадете искане за ипотечен кредит и да получите предварително одобрение. След което можете да подадете документите, които банката ви изисква, за да може на база тях да преразгледа вашето кандидатстване и да ви одобри за желания от вас ипотечен кредит.

Веднъж получили одобрение за ипотечен кредит, следва подписване с банката за отпускане на кредита, покупко-продажба на имота, учредяване и застраховане на имота.

Какви документи е необходимо да предоставите на банката?

Краткият отговор, който можем да ви дадем на този въпрос е, че всяка банка има свои собствени изисквания по това какви документи ще са ѝ необходими, за да придвижи процеса по одобрение за ипотечния кредит.

Едни от задължителните документи, които трябва да предоставите са вашата лична карта, нотариален акт, както и документ, с който да докажете вашия доход. Други документи, които е много вероятно да ви поиска банката са Удостоверение за данъчна оценка на имота, Кадастрална схема на имота, Удостоверение за семейно положение и други.

Всеки документ се вади от различни държавни институции, но съветът ни е първо да се консултирате с кредитния специалист от дадената банка. Всеки казус и всяка банка си има специфични правила и процедури по кандидатстването, и именно затова е препоръчително да проучите предварително.

Ипотечният кредит покрива ли цялата сума?

В повечето случаи, когато кандидатствате за ипотечен кредит и сте одобрени, банката не отпуска цялата сума. Ипотечният кредит покрива по-голямата част, но остава един малък процент, който се покрива от вас или се тегли допълнителен потребителски кредит.

Какво е главница?

Главницата представлява чистата сума, за която сте получили ипотечен кредит. В нея не са включени всички допълнителни разходи по ипотечните кредити. Такъв тип допълнителни разходи са лихвата и всички дължими такси, свързани с кредита.

Какво е лихвен процент?

Лихвеният процент представлява сумата, която трябва да платите на банката за получения ипотечен кредит. Той може да бъде фиксиран или плаващ в зависимост от условията по вашия договор.

Фиксираният лихвен процент означава, че той няма да се промени за целия срок на договора за ипотечния кредит. А плаващият може да варира в дадени стойности, определени от вашата банка. 

Какво е ГПР?

ГПР е понятие, с което няма как да не сте се сблъсквали, ако сте получавали оферта от банка за ипотечен кредит. Това е съкращение, което означава Годишен процент на разходите. ГПР показва абсолютно всички разходи, които ще имате годишно по ипотечния кредит. То включва таксите за кандидатстване и разглеждане на документите.

 Важно е да се отбележи, че лихвеният процент не включва абсолютно всички разходи и може да бъде доста подвеждащ. Именно затова е важно да знаете какво представлява ГПР, и че той е показателят за всички такси и разходи,които ще имате по кредита.

Какъв е периодът на ипотечния кредит?

Периодът на ипотечния кредит зависи от редица фактори. При кандидатстване за ипотечен кредит, вие получавате индивидуална оферта както за сумата, която банката може да ви отпусне, така и за месечните вноски и периода, за който ще го изплатите.

Обобщено бихме казали, че колкото по-дълъг е периода на ипотечния кредит, толкова по-ниски ще са вноските ви, но по-висок ще е лихвения процент.

И така, познавайки някои от основните и най-важни въпроси, свързани с ипотечния кредит, ви остава да проучите различните оферти и да приемете най-добра за вас.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram