Гърция ще има нужда от още пари

Одобреният преди три месеца втори спасителен план за Гърция на обща стойност 150 млрд. евро вече не е адекватен. Това показва доклад на надзорната тройка (ЕЦБ, ЕС и МВФ), копие от който е достигнало до Financial Times. В доклада се посочва, че Гърция наистина ще получи шестия транш от 8 млрд. евро през този месец, но перспективите пред страната се влошават толкова бързо, че постигнатото в края на юни споразумение вече не е достатъчно актуално.

"Когато се направим сравнение с периода преди три месеца се вижда, че дълговата криза се задълбочава, което ще забави още повече икономическото възстановяване на страната. Забавяне ще има при фискалната консолидация, както и при извършването на приватизацията", се посочва още в доклада. Предварителните очаквания за 50 млрд. евро от приватизация вероятно ще се изпълнят едва на половина, се казва още в доклада.

Според Financial Times за сега не се знае от колко още средства ще се нуждае Гърция, за да може да покрие задълженията си. В доклада е посочено още, че Гърция няма да успее да постигне нито целите за бюджетен дефицит през 2011 г., нито тези за публичния си дълг. Според цифрите в доклада дупката в бюджета ще бъде с 2 млрд. евро по-голяма от очакваното. Също така публичният дълг ще нарасне до 181% от БВП през 2012 г., което е с 20 процентни пункта повече от юлските прогнози.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram