Кои товари са опасни и имат нужда от специално извозване

Опасните материали са потенциална заплаха за здравето на хората и безопасността на природата. Въпреки този неоспорим факт, за добро или лошо, човечеството засега не е способно да се лиши напълно от тях. Те на практика са необходими за редица предприятия в различни отрасли. Опасни материали използва и всяка домакиня – най-вече що се отнася до препаратите за пране, миене и почистване и прочее битова химия.

Кои товари са опасни и имат нужда от специално извозване

Освен суровини, опасните материали могат да бъдат и отпадъци от човешка и индустриална дейност. За да бъдат обезвредени, те също имат нужда да бъдат превозени до съответната дестинация, където трябва да бъдат преработени. Само квалифицирани транспортни фирми в областта на опасните отпадъци имат право да извършват подобни услуги.

Тъй като пълното премахване на опасните товари не е постижимо на този етап, се налага да се вземат всички необходими мерки за избягването на риска от инциденти при тяхното превозване.

Какви могат да бъдат опасните товари?

 • взривни вещества, материали, предмети
 • газообразни опасни вещества
 • запалими – твърди, в т. ч. самоактивиращи се
 • запалими – течни
 • отделящи запалими газове при контакт с вода
 • самозапалими вещества
 • прекиси от органичен произход
 • окисляващи вещества
 • токсични вещества
 • радиоактивни 
 • биологични/заразни опасни вещества
 • други

Кои товари са опасни и имат нужда от специално извозване

Запалимите и избухливите вещества могат да станат причина за експлозия или пожар. Някои запалими течности могат да се възпламенят дори и просто поради вибрациите от движението в превозното средство, в случай че не са добре застопорени. Подобен инцидент, възникнал от привидно безобидна грешка, може да предизвика сериозни материални загуби и да създаде заплаха за живота и здравето на превозвачите и други граждани.

Законова рамка на обезопасяването на специалните товари при извозване

Според статистическите данни, транспортът на опасните товари и извозването на опасни отпадъци е много високорисков етап. Възможно е да възникнат както инциденти, свързани със самите опасни вещества, които се превозват, а може и най-обикновено пътно транспортно произшествие дори от лек характер да завърши с много по-големи щети заради товара, който возим.

Кои товари са опасни и имат нужда от специално извозване

Именно по тази причина са необходими съответните специални свидетелства за разрешение.

Като член на ЕС и ООН България е транспонирала в законодателството си всички ключови разпоредби, свързани с опазването на околната среда и човешкото здраве от потенциални щети, причинени вследствие на превоз на опасни консумативи. Те включват изисквания към документацията, която трябва да се оформи и да придружава всяка доставка на опасни материали, а също и изисквания спрямо водача и екипажа на ППС, което извършва превоза. Самата фирма, доставяща услугата, трябва също да разполага със съответните разрешителни.

Кой регулира спазването на законовите разпоредби за опасен товар у нас?

Кои товари са опасни и имат нужда от специално извозване

Министерството на околната среда и водите в България е отговорно за регулацията на превоза на подобни стоки и отпадъци. То изготвя изпитите и предоставя съответните лицензи за превозваческите фирми и лицата, упълномощени да управляват ППС за транспорт на опасни материали.

Как да намалим риска, когато извозваме опасни товари и отпадъци?

При транспорта на опасни товари е най-добре да се избират възможно най-кратките маршрути и да се вземат предвид особеностите на климата, инфраструктурата и всички други фактори, които биха могли да окажат влияние върху съществуващия риск. Най-често се използват ремаркета и полуремаркета, камиони, цистерни. В зависимост от вида на стоката може да се наложи превозните средства да бъдат специално оборудвани за целта. Доставките е препоръчително да се правят във възможно най-малки количества.

Могат ли частни лица да превозват опасен товар без разрешителни и кои?

Много хора се тревожат дали имат право сами да закарат до дома си закупена бутилка пропан бутан за битови нужди, например. Да, това е възможно. За да спазим обаче закона, е важно бутилката да не се мести по никакъв начин по време на пътуването.

В сайта на Ecoabonament ще намерите професионален съвет по темата за опасните товари и за още много области на екологията.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram