Нов вариант съоръжение за полуавтоматичните ордер пикъри N20 SA и N20 C SA от Linde Material Handling

Спестяване на време и енергия при обслужване на складови стоки

Ашафенбург, 17 юни 2021 г.  - Производителността на труда при обслужване на складови стоки на ниско товарно ниво зависи от скоростта и прецизността на оператора. Кратките разстояния за придвижване ходом и чрез машината спестяват време и усилия и повишават ефективността на процеса. Доставчиците на логистични услуги и търговските вериги вече могат да се възползват от тази възможност за оптимизация посредством полуавтоматичните машини от тип ордер пикъри, модел Linde N20 SA и N20 C SA, използвани в комбинация с нов вариант съоръжение (полуавтоматично), което предлага два режима на движение, при които машините автоматично следват оператора или се движат пред него. В резултат на това служителите са освободени от дейности, които не добавят стойност, а производителността на обслужване на стоки може да се повиши с до 20%.

Независимо дали се извършва в магазин за строителни материали, хранителни стоки на едро, авточасти, или логистични дейности, обслужването на стоки е трудоемко, като изисква издръжливост и бдителност от складовия персонал. Значителна част от процеса се състои в придвижване на служителя от стелажа до ордер пикъра и обратно. Това е дейност, която отнема време и енергия, но за разлика от вземането на стоките от стелажа и поставянето им на товарача, тя не създава никаква добавена стойност. "Дори само няколко секунди изразходвани при отделните операции водят до огромно разхищение на време в рамките на работния ден, а няколко непрестанно повтарящи се стъпки увеличават умората на операторите и изчерпват енергията им, която е по-добре да се насочи към безпогрешното завършване на процеса по обслужване", твърди Филип Стефан, продуктов мениджър Automation & Intralogistics Solutions в Linde Material Handling (MH) с представител в България Мотокар Сервиз ООД.

В същото време изискванията към складовия работник не спират да растат: от него се очаква да се увеличи броят на натоварените стоки, да се намали процентът на грешките и да се предотврати възникване на здравословни проблеми. Поради тази причина процесът на обслужване на стоки има потенциала да повиши цялостната ефективност на складовата логистика - потенциал за оптимизиране, който вече може да се постигне с помощта на модел SA ордер пикър на Linde с товароподемност до 2,5 тона.  Това е така, защото и двата полуавтоматични режима на движение имат за цел значително да съкратят маршрута по време на обслужването на стоки между работните коридори. В същото време, вече не е необходимо постоянно да се качвате и слизате от платформата, което от своя страна намалява и риска от инциденти. Това се отразява положително на ефективността на работа и производителността в склада.

Функция „следвай ме”

Един от най-често срещаните процеси, които се извършват в складовете с високи стелажни системи, е обслужване на стоки от едната страна на стелажа, по време на което служителят върви по работния коридор и се връща обратно. Тази дейност се подпомага от полуавтоматичната функция "следвай ме" на придружаващия го ордер пикър. Ако операторът спре, машината също спира, което му позволява да постави стоките директно от стелажа върху палета. Ако операторът продължи да върви, ордер пикърът също продължава да се движи напред. По този начин работникът върви по протежение на стелажа и събира стоките, без да му се налага постоянно да слиза и да се качва на работната платформа. Движението напред се задейства, когато служителят пресече определена точка на машината, така наречената "виртуална стена".

Полуавтоматични ордър пикъри N20

Натоварването на ордер пикъра от двете страни може да се извърши с помощта на функцията "спиране и тръгване". Транспортното средство се движи по средата на пътеката с постоянна скорост и се управлява от оператора посредством дистанционно устройство, което е най-добре да се носи на колана. В същото време служителят е зад съоръжението, придвижвайки се напред-назад между стелажите, за да вземе или постави определена стока. Такъв режим на работа е по-вероятно да се използва в по-малки складове. И тук предимството е, че не е необходимо операторът да се връща обратно до машината всеки път, нито да се качва и слиза от нея многократно.

И двете функции се основават на свръхшироколентова радиотехнология и могат да се настройват с точност до сантиметри. В края на работния коридор, ордер пикърът спира автоматично, за да избегне сблъсък с други транспортни колички. Като се качи на ордер пикъра, служителят прекратява полуавтоматичния режим и може ръчно да насочи машината към следващия работен коридор.

Безопасност

Тъй като едно от най-големите притеснения, свързани с автоматизираните машини, е въпросът за безопасността, Linde Material Handling оборудва своите ордер пикъри, модели N20 SA и N20 C SA, с високоефективен скенер за безопасност, който може да засича хора и други индустриални машини в периметъра. Монтиран много ниско на шасито, скенерът е в състояние да открива и неочаквани препятствия, следователно да предотврати сблъсъци и инциденти. За да се избегнат повреди по стелажите и да се даде на операторите достатъчно свобода на действие, за да си свършат работата, продуктът поддържа минимално отстояние от стелажите от 50 см, но - при желание - може да се позиционира и на по-голямо разстояние в началото на работния коридор.

Измерими предимства

Полуавтоматичното обслужване на складови стоки вече е подробно тествано: собственото проучване на Linde, което се основава на работни цикли заимствани от реални операции, показва, че производителността може да се увеличи с до 20% в сравнение с ръчното обслужване. "Новият модел складова техника обикновено се изплаща сам за кратко време благодарение на по-кратките маршрути, по-голямото удобство на работа водещо до подобрена производителност, както и предотвратяване на скъпоструващи грешки", съобщава Филип Стефан.

Linde Material Handling GmbH

Linde Material Handling GmbH, компания от KION Group, е глобален производител на мотокари и складови колички. Също така е доставчик на логистични решения и услуги. Компанията има представители във всички основни точки на света благодарение на своята търговска и сервизна мрежа, обхващаща повече от 100 държави.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram