Рейтингът на ОББ падна с една степен

Една от най-големите кредитни агенции Standard&Poor's понижи дългосрочния кредитен рейтинг на Обединена българска банка (ОББ), която е собственост на гръцката National Bank of Greece (NBG). Рейтингът на банката вече е оценен на "B-", което е една степен под досегашния "B". В официалното съобщение на агенцията, перспективата пред новия рейтинг остава негативна, което означава, че може да последва ново понижение. Новият рейтинг е само на едно ниво над "CCC+", което влиза в графата на "значителен риск" от невъзможност за погасяване на задълженията.

Анализаторите на Standard&Poor's посочват като причина за промяната влошената кредитоспособност на гръцката банка майка, което ще доведе до невъзможност за финансиране на българското дружество. "Рискът проблемите на гръцката банка да се пренесат на българското й подразделение е много голям", изтъкват от агенцията. Последващо понижение може да стане факт заради риска, който идва от Гърция, който застрашава възможността на ОББ да се самофинансира или качеството на притежаваните от нея активи да падне.

Късно снощи четири от най-големите гръцки банки - National Bank of Greece, EFG Eurobank, Piraeus bank и Alpha Bank също бяха понижени с три степени от "B" на "CCC".

От кредитната агенция смятат, че засега дори NBG да спре финансирането, OББ ще продължи да изплаща своите задължения, без това да навреди на финансовото й състояние. Това ще бъде възможно благодарение на паричния поток в България, както и благодарение на вътрешнобанково финансиране и емитиране на дълг.

Последният финансов отчет на ОББ, който е за 2010 г., показва печалба за годината от 65.23 млн. лв и приходи от лихви в размер на 591 хил. лв. В края на миналата година общите активи на банката са били 7.5 млрд. лв, като 4.4 млрд. лв са от депозити на фирми и граждани.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram