САЩ са гледали под лупа българските банки (обновена)

Грама на бившия посланик на САЩ у нас (2005-2008 г.) и настоящ в Русия Джон Байърли разкрива, че посолството е гледало под лупа дейността на банките с преобладаващо български капитали. Грамата е публикувана в превод на български език от сайта „Биволъ“, който има договор с „Уикилийкс“ да разпространява дипломатически грами, имащи отношение към България.

Наблюдаваните внимателно от американците банки са ПИБ, КТБ, Интернешънъл Асет банк, СИБАНК, Банка ДЗИ, Инвестбанк, ЦКБ и Общинска банка. Докладът е от 2006 г. Той оценява сравнително добре цялостното състояние на банковата система в България и нейната стабилност, но подчертава, че тя се дължи предимно на навлизането на чужди банки на пазара.

Колкото до българските, посланик Байърли прави обширен преглед на техните акционери и на зараждането на самите финансови институции, без да излага факти, които вече да не са познати на българската публика. Според него най-големият проблем при тях е прането на пари и свързаното с това отпускане на заеми. Той твърди, че въпреки старанията на българското правителство и на надзора на БНБ някои банки избягват по-щателни разследвания. В началото на грамата посланик Байърли нарича образно проблемните банки "гнили ябълки".

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram