Спазвайте безопасно разстояние в склада с жилетки за безопасно дистанциране

Умните преносими устройства осигуряват ефективна защита от заразяване

Достатъчно далеч ли сте или пък сте твърде близо? Дори служителите да знаят колко важно е да спазват безопасно разстояние един от друг по време на COVID-19, инстинктите могат да бъдат измамни. За да поправи това, Мотокар Сервиз представя две лесни и високо ефективни решения:

  • Жилетката Linde Secure Distance Vest;
  • Гъвкавият звуков сигнал Linde Distance Beeper, който осигурява звукови, визуални и тактилни предупреждения, ако служителите се приближат твърде близо един до друг. По този начин се дава възможност за свободна работа с максимална защита от заразяване с инфекции.

Независимо дали става дума за работа на производствената линия, събиране на поръчки в склада или общата почивки за кафе, в промишлените предприятия и центровете за дистрибуция често е неизбежно да се влиза в непосредствена близост с колеги. На фона на пандемията от Корона вирус обаче подобни ежедневни ситуации представляват истински риск за безопасността. Това се отнася както за служителите, така и за предприятията, които в най-лошия случай могат да бъдат принудени да прекратят дейността си, ако се стигне до заразяване.

Как новите правила за дистанциране могат да се прилагат ефективно, без да се нарушават работните процеси?

Специалистът в областта на интралогистиката Linde Material Handling предлага интелигентен отговор на този въпрос под формата на жилетка за безопасно дистанциране. Името казва всичко - това преносимо устройство за безопасност, което е сертифицирано в съответствие със стандарта за безопасност EN ISO 20471, непрекъснато следи за спазването на индивидуално минимално разстояние, необходимо между служителите. Ако те се приближат твърде близо един до друг, жилетките излъчват сигнали под формата на светлина, предупредителни звуци и вибрации.

За целта те използват изключително надеждна и точна ултра-широколентова технология, която работи дори през стени, рафтове и врати. Допълнително предимство е, че не е необходима допълнителна техническа инфраструктура - веднага след като служителите облекат интелигентното облекло, те могат да се концентрират изцяло върху работата си, без да се налага постоянно да преценяват дали спазват предписаното разстояние. Ако въпреки това във фирмата възникне случай на заразяване, допълнителната функция "Проследяване", която се предлага по желание, дава възможност да се установи кой е бил в близост до лицето, което е дало положителен резултат. По този начин компаниите могат да избегнат необходимостта да поставят под карантина цялата работна сила. Всички данни се изтриват най-късно след четири седмици.

Жилетката Secure Distance Vest е разработена на базата на утвърдената асистираща система Linde Safety Guard, която предупреждава за сблъсъци между индустриални камиони и пешеходци в интралогистична среда.

Второто решение, което Linde адаптира, за да отговори на новите изисквания, произтичащи от пандемията от коронавирус, също произлиза от тази продуктова група. Тези малки, преносими устройства се прикрепят към дрехите, коланите или посредством ленти на китката и предлагат на компаниите същия набор от функции като жилетката за безопасно разстояние - максимална безопасност с минимални усилия за внедряване.

Интересно: Инвестициите в тези интелигентни решения за безопасност от Linde Material Handling ще продължат да се изплащат дори след като пандемията приключи. Жилетките и звуковите сигнали могат лесно да се преобразуват в класическите функции, предлагани от Linde Safety Guard, и тогава ще предупреждават за сблъсъци с мотокари. Обратно, това се отнася и за системите "Safety Guard", които вече се използват от клиенти. Могат да бъдат препрограмирани в съответствие с новото предупреждение за разстояние, използвано за защита от инфекции.

Linde Secure Distance Vest

Жилетката Linde Secure Distance Vest и звуковият сигнал Linde Distance Beeper осигуряват звукови и визуални предупреждения, ако служителите се приближат твърде близо един до друг - по този начин се дава възможност за свободна работа с максимална защита срещу инфекции.

"Времена като тези изискват нестандартно мислене", казва Андреас Кринингер, главен изпълнителен директор на Linde Material Handling: "С нашата жилетка Secure Distance Vest и звуковия сигнал Distance Beeper ние адаптирахме една сложна система към новите обстоятелства и предлагаме на компаниите една проста възможност за предотвратяване на масово заразяване и запазване на оперативната способност на служителите. И двете решения вече се използват успешно в няколко наши собствени обекта - и също така получаваме много положителни първоначални отзиви от тестови клиенти. Нещо повече, фактът, че инструментите могат да продължат да се използват за целите на безопасността на труда и след края на пандемията, прави инвестицията изключително устойчива."

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram