Строителният контрол се захвана с остъклените балкони

Масови проверки за незаконно остъклени балкони, козирки и общи тераси са започнали органите на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК). Това се разбра от съобщение на сайта на дирекцията.

Проверките са започнали първо във Варна, където обществеността е силно възмутена от масовото налагане на глоби. Местните медии съобщават, че инспекторите са глобили доста граждани, от район „Приморски“. В отговор на публикациите от ДНСК твърдят, че не правят „масови“ проверки, а просто проверяват остъкляването на общи части от сгради, балкони, общи тераси, козирки и т.нат., които са присъединени към жилища или офиси без съгласието на останалите обитатели на сградата.

„До този момент са извършвани проверки само по подадени сигнали и жалби от граждани за остъкляване на балкони, с което не са съгласни останалите собственици в етажната собственост“, се казва в съобщението на ДНСК.

„Гражданите трябва да знаят, че след 2001 г. имат право да остъкляват балкон само след издаване на разрешение за строеж от главния архитект на общината“, се казва още в съобщението. В противен случай строителният контрол е в пълното си право да издаде заповед за премахване на остъкляването. Въпреки, че заповедта като всеки административен акт може да се обжалва, след влизането й в сила органите имат пълното право да пристъпят към премахване на поправките в конструкцията на сградата.

У нас всички строежи, които са извършени до 1987 г., са в режим на търпимост по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване. До влизане в сила на Закона за устройство на територията през 2001 г., по решение на общината за някои случаи за остъкляване на балкони е било допустимо да не се издава разрешение за строеж.

Copyright 2021 - Livebiz.bg
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram